Lidt om Krauseren


Lidt om os.


Krauseren er en selvejende institution der blev oprettet af en forældregruppe i 1972. Vi holder til i en stor gammel villa i hjertet af Østerbro. Vi er et hus med ånd og tradition, og huset rummer 66 børn i alderen 3-6 år. Børnene er integreret på tværs af alder og fordelt i vores tre grupper: gruppe 1, 2 og 3.

Krauserens profil og pædagogik kan overordnet beskrives med tre begreber:
Fællesskab, tradition og aldersintegration. Vi lægger stor vægt på at give børnene positive erfaringer i fællesskabet, på tværs af vores åbne grupper og på tværs af alder. Små og store lærer at omgås hinanden med respekt og omsorg for hinanden. Traditionerne i huset er en afgørende og bærende kraft i denne sammenhæng.

Fællesskab.


Krauseren er en kollektivt ledet institution. Personalet består af 6 pædagoger og 3 pædagogiske medhjælpere. Vi står sammen med bestyrelsen om den daglige drift og ledelse af institutionen. Vi lægger stor vægt på, at huset er et rart og hyggeligt sted at være for børn og voksne. Vi bestræber os på at skabe en afslappet og hjemlig stemning i huset. Forældre er altid velkomne til at slå sig ned med en kop kaffe eller te.

Ud over grupperummene har vi mange forskellige rum, hvor børnene kan lege og udfolde sig kreativt; ler-/træ- og maleværksted, teaterrum, pude-rum. Vi har trommesæt i kælderen, klaverer og guitarer i stue og på første sal. Udendørs har vi bålplads, boldbane og legeplads med mange gode og udfordrende udfoldelsesmuligheder.


Vi lægger stor vægt på at børnene, ved siden af de voksenstyrede aktiviteter, skal have deres eget rum uden voksne der overvåger dem. Derfor har børnene i Krauseren meget bevægelsesfrihed i løbet af dagen. De får lov til at bevæge sig frit både oppe og nede, ude og inde, efter aftale med de voksne.

Traditioner.
Krauseren har mange traditioner i løbet af året; begivenheder og fester, som udgør en stor del af det at være krauserbarn i krauserfamilien. Vi har en levende og engageret forældregruppe som bakker op om vores arrangementer, både når det gælder sammenskud, udklædning og børnefester, hvor forældrene ikke er med. Den største begivenhed i løbet af året må siges at være 1. Decemberfesten. 1. Decemberfesten er Krauserens fødselsdagsfest, hvor alle er udklædte. Hvert år vælges et tema som skal danne ramme om festen. Hele november måned arbejder børn og pædagoger intensivt på at kreere kostumer, rekvisitter, pynt og underholdning til den store dag. Af temaer de sidste år, kan vi nævne bl.a. Krauserkunst, Nisser i Danmark og Kulturelle Udtryksformer (Sprog, Legetøj, mad o.s.v.) som tema. Temaet i 2017 var “Skrald & Genbrug”.

Vi, pædagoger og pædagogmedhjælpere, bestræber os på at have en afslappet, varm og humoristisk omgangstone med både børn og forældre - og ikke mindst hinanden.
Vi vil gerne diskutere vores pædagogiske arbejde og ser derfor gerne, at der undres og stilles spørgsmål til os.

Er du blevet interesseret i at vide mere om Krauseren og hvem vi er, så kom og besøg os, så giver vi en kop kaffe!